kettő per kettő

Közérdekű bejelentést tettek és vizsgálatot kezdeményeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, miután megírtuk, hogy a doktori iskola vezetőjének tudományos karrierje megkérdőjelezhető. A bejelentő azt is kéri, hogy vizsgálják meg, nem tettek-e közzé titkosított dokumentumokat az egyetem honlapján. Eközben az egyetem fenntartója, a Belügyminisztérium még mindig nem reagált, hogy visszaélést követett-e el az egyetem, mikor Bukovics titkosított anyagait megosztották honlapjukon.

"Az egész ország érdeke, hogy a "Haza szolgálatában" álló, egyetlen "Nemzeti" Közszolgálati Egyetem vizsgálat tartásával tisztázza, hogy [az Átlátszó Oktatás cikkeiben] foglaltak megfelelnek-e a valóságnak, avagy sem."

Advertisement

Az idézetet az egyetem felé tett közérdekű bejelentés hozzánk eljuttatott másolatából emeltük ki. A bejelentő (a tudományterület elismert oktatója) azt kéri az egyetem Szenátusától és a rektortól, hogy vizsgálják ki

  • Bukovics megfelelt-e a szükséges tudományos feltételeknek?
  • Titkosítva voltak-e a legfontosabb dolgozatai, ha igen miért, és ki oldotta fel annak titkosítását, mi alapján?
  • Elfogadható-e, hogy teológia területén felterjesztett egyetemi tanári kinevezéssel vezesse valaki 2014-ben a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolát?

A közérdekű bejelentést állami szerv és intézmény felé lehet benyújtani, ami áll az NKE-re, mindezt 30 napon belül a tapasztalt visszaélésekre, hiányosságokra rávilágítva, illetve olyan körülményre hívhatja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A bejelentő a 2013. évi CLV. törvényre hivatkozott, noha a közérdekű bejelentésekről a 2013. évi CLXV. törvény szól. A bejelentő valószínűleg elgépelte a dolgot, de ebbe valószínűleg nehezen kapaszkodhatna az NKE, mert az iratokat tartalmuk szerint kell elbírálni, nem lehet ilyen apróságokba belekötni, ha az egész levélből kitűnik, hogy igazából miről van szó.

Korábban megkerestük a Belügyminisztériumot a titkosítás és az esetleges feloldás körülményeiről, többszöri megkeresés után sem kaptunk választ az egyetem fenntartójától, aki egyben a titkosítást elrendelő intézmény is. A Magyar Tudományos Akadémia korábbi tájékoztatása szerint még nem változott az anyagok minősítése, ennek megfelelően kezelik, ehhez képest most is fellelhető a NKE honlapján. Korábban megírtuk, hogy ennek kapcsán hazugságokkal tarkított helyreigazítási kérelmet kaptunk az NKE-től.

"A disszertáció matematikai jellegű halandzsára épül. [...]Itt a reprezentatív közszolgálati főegyetem tudományos főemberéről van szó, és nem valamilyen taktaharkányi békemenetes bolond szélhámoskodásáról."

Advertisement

- Írja az Örülünk Vincent blog honlapján, ahol boncolgatták Bukovics MTA doktori disszertációját, áltudományos zagyvaságokra is rávilágítva. Tegnap a Népszabadság foglalkozott hasábjain Bukovics István életútjával.

Advertisement

Eközben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a magyar felsőoktatás "zászlóshajója" hallgatásba burkolózik, a közérdekű bejelentés kapcsán mindössze azt a reakciót kaptuk, hogy a törvény szerint járnak el és folyamatban lévő ügyről nem áll módjukban tájékoztatást adni.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter