kettő per kettő
kettő per kettő

Visszatartja a Miskolci Egyetem az ösztöndíjakat? - Update

Illustration for article titled Visszatartja a Miskolci Egyetem az ösztöndíjakat? - Update

Úgy látszik, hogy a kormányzat oktatáspolitikájának újabb áldozata van és ezek maguk a hallgatók. A hírek alapján a Miskolci Egyetem szénája sem áll túl jól, mivel májusban 1,7 milliárdos megszorításról döntött az intézmény, ami 47 alkalmazott elküldésével jár. Mentségükre legyen mondva, hogy Miskolcon nem csak a mezei tanárokat és alkalmazottakat küldik el, hanem a vezető beosztásban dolgozók létszámát is megnyirbálják.

Advertisement

Az emúlt napokban a belső Facebook csoportokban több hallgató is nehezményezte, hogy miért nem kapták még meg az ösztöndíjukat. Többen keresték az egyetem vezetését is, ahol azt a választ kapták, hogy a „ösztöndíjak kifizetése folyamatban van”. Arról viszont pontos tájékoztatást senki sem kapott, hogy ez mikor fog megvalósulni.

Nem kell sokat találgatni, hogy mi történhetett. Ahogy a Corvinus esetében is – de valószínűleg más egyetemeknél is így van – az EMMI nem utalta el a hallagatói juttatások normatíváját. Ez esetben az egyetem több dolgot is tehet. Nem fizeti a közüzemi és egyéb díjakat. Visszatartja a tanárok és dolgozók fizetését. Vagy végső esetben a hallgatói juttatások kifizetését napolják el, ebből finanszírozva az egyetem működését. A ME-HÖK Választmányának leveléből kiderül, hogy valószínűleg az utóbbi forgatókönyv valósult meg.

Advertisement

Teljes levél:

Kedves Hallgatótársaink!

Ezúton tájékoztatunk Benneteket, hogy a ME-HÖK Választmánya, ma reggeli rendkívüli ülésén levelet fogalmazott Rektor Úrhoz és az Egyetemi Vezetéshez, az elmaradt hallgatói ösztöndíj kifizetések kapcsán, mivel sem a ME-HÖK, sem a ME-DÖK erről előzetesen semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kapott az egyetem vezetése részéről.

Hallgatói érdekek képviselőjeként tisztában vagyunk azzal, hogy a hallgatók többsége az ösztöndíjakból finanszírozza mindennapi megélhetését, a kifizetések elmaradásával pedig lehetetlen helyzetbe került a hallgatóság. Ezért levelünkben az alábbi kérdéseket fogalmaztuk meg és haladéktalanul várjuk a válaszokat.

1. A hallgatói ösztöndíjak kifizetésének halasztásáról szóló döntést ki hozta meg?
2. A munkabérek kifizetését előbbre valónak tartja-e az ösztöndíjak kifizetésénél?
3. Miért nem tájékoztatták erről előre a ME-HÖK-öt, a ME-DÖK-öt és a hallgatóságot?

A kialakult helyzetre való tekintettel kértük a Rektor Urat, hogy az érintett hallgatók tekintetében (akik bármilyen hallgatói juttatásban részesültek volna június elején) az egyetem által kiírt követeléseket az ösztöndíj utalást követő 7. napig fizethessék meg, továbbá a fizetési késedelem miatt a hallgatóknak újabb fizetési kötelezettség (HKR 89.§) és további szankciók (pl. vizsgára jelentkezés letiltása, stb.) ne kerüljön alkalmazásra.

Továbbá haladéktalanul kérjük Rektor Urat, hogy tájékoztassa a hallgatókat, valamint a fenntartó Minisztériumot a Miskolci Egyetem egyre súlyosabb anyagi problémáiról, mely mostanra a Miskolci Egyetem hallgatóságát is közvetlenül érinti.

Üdvözlettel,

A ME-HÖK Választmánya

Advertisement

UPDATE: Egy az egyetemi ügyekre rálátó forrás szerint június 20-ig nem várható az ösztöndíjak kifizetése, mivel az egyetem Pénzügyi Osztálya befagyasztotta az ösztöndíj jellegű juttatások kifizetését. Ez azért problémás, mert több végzős hallgatónak időközben meg fog szűnni az egyetemen a hallgatói jogviszonya. Ha nincs jogviszony, nincs ösztöndíj.

Share This Story

Get our newsletter