kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Vannak még korrekt emberek Magyarországon!

Nemrégiben írtunk Dobronyi Tamásról, aki Econovumos diplomáját PhD-ként tüntette fel, amivel nem volt egyedül. Dobronyi esete annyiban különleges, hogy az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi docense és az MTA köztestületi tagja is volt. Az Óbudai Egyetem tájékoztatása és szabályzata szerint azonban a címzetes egyetemi docenseknél nem elvárás a doktori fokozat megléte, így Dobronyi jogosan viseli a címet. Ráadásul Dobronyi cikkünk után maga kérte az MTA köztestületi tagságából való törlését, ami meg is történt.

Sajnos joggal nevezhető történelmi tettnek Magyarországon, hogy egy ilyen ügy szereplője beismeri – vélhetően jóhiszemű – tévedését, és maga tesz lépéseket annak tisztázása érdekében. Sokkal gyakoribb az, amit a kazah tiszteletbeli konzulról írt cikkünk kapcsán tapasztaltunk, aki a leleplezés megjelenését követően ügyvédi fenyegetés útján próbált belőlünk helyreigazítást kicsikarni, amit természetesen elutasítottunk.

Advertisement

Dobronyi Tamás a lehető legtisztességesebben és legtranszparensebben, úttörő és példamutató módon kezelte ezt az ügyet. Minden elismerésünk.

Az Econovum cikksorozatunkra való reakciójáról és képzési rendszeréről itt írtunk.

Share This Story

Get our newsletter