kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

UPDATE: Helyreigazítást küldött a HÖOK

Helyreigazítást küldött nekünk a HÖOK egy ex-HÖK-östől származó korábbi posztunk miatt. Ebből kiderül a szervezet álláspontja, a szöveget itt tesszük közzé:

Advertisement
Illustration for article titled UPDATE: Helyreigazítást küldött a HÖOK
Illustration for article titled UPDATE: Helyreigazítást küldött a HÖOK
Advertisement

És ti mit gondoltok a levélről?

Share This Story

Get our newsletter