kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Szénszünet a BCE-n

Illustration for article titled Szénszünet a BCE-n

Júniusban már írtunk arról, hogy levélben tájékoztatták az egyetemi polgárokat a Corvinuszon, hogy költségtakarékossági okokból a Főépületben és a Sóház épületben található liftek ideiglenesen leállításra kerültek.

Advertisement

A költségvetési megszorítások rögös útján azonban nem lehet megállni, ezért már most, jó előre kiküldte az újabb tájékoztató levelet a BCE a téli szénszünetről.

Tisztelt Egyetemi Polgárok!

Ezúton megküldjük a 15/2013. (VII. 31.) sz. rektori utasítást a 2013. december 21. és 2014. január 5. közötti munkarendről.

Egyetemünk épületei 2013. december 21. és 2014. január 5. között zárva tartanak. Ezen intézkedés elsődleges célja az üzemeltetési kiadások megtakarítása.

Kérem a szervezeti egységek vezetőit, hogy a közalkalmazottak szabadságát jelen utasításomnak megfelelően adják ki!

Share This Story

Get our newsletter