kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Szakrális nyelvészet és mitikus történelem: mélymagyarkodó áltudomány a felnőttképzésben

A 9.7 (Szabadidő-kultúra) besorolású pedagógus-továbbképzések jegyzékében búvik meg a Szent Korona Országáért Alapítvány által meghirdetetett Hagyományaink ismerete a történelmünk tükrében” című képzés, a mélymagyarkodó áltudományosság csimborasszója.

Illustration for article titled Szakrális nyelvészet és mitikus történelem: mélymagyarkodó áltudomány a felnőttképzésben
Advertisement

A reménybeli hallgatóknak 105-120,000 forint közötti összeget kell fizetniük a 120 órás képzésért, amiért cserébe olyan, saját szubkultúrájukban és a megfelelő szakmai körökben közismert sarlatánok előadásait hallgathatják mint maga a Szent Korona Országáért Alapítvány alapítója, Dr. Varga Tibor "jogtörténész," vagy Dr. Bakay Kornél szálasista őstörténész, volt MIÉP-es képviselő, akit a szélsőpolgári deviánsok felé fura vonzalmat tápláló Balog emberminiszter a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntetett ki idén. Inkább sajnálatos, mint vicces, hogy az idén Széchenyi-díjjal kitüntetett ex-MDF-es Andársfalvy Bertalan néprajztudós, a harmadik Magyar Köztársaság első művelődési és közoktatási minisztere is oktatói szerepet vállalt a képzési programban.

A képzési jegyzékben található leírás szerint a pedagógusok továbbképzését szolgáló program „az eredeti, hiteles forrásokat” alapul véve célozza a magyarság „igaz történelmi múltjának” megismertetését. Ennek megfelelően míg Bakay Őstörténetünk és történelmi hagyományaink” című órája a magyarság szkíta és szarmata hagyományaitól a székelység huntudatáig felvonultatja az áltudományos magyar etnobiznisz alapkellékeinek teljes tárházát, Varga jog- és vallástöréneti előadása a Szent Korona-tan témáját járja körül.

Advertisement

A képzést szervező Szent Korona Szabadegyetemet Varga Szent Korona Országáért Alapítványa hozta létre, a szabadegyetem a most akkreditált pedagógus-továbbképzésen kívül magyar műveltség és nemzeti média szakokat működtet. Nemzeti média szak idén nem indult, de a rovásírást, szakrális nyelvészetet és a magyarság mitikus történelmét is tartalmazó tanmenetű magyar műveltség szakra már félévenként 40,000 forintért beiratkozhatnak a hallgatók, akiknek vizsgázniuk sem kötelező.

Aki kíváncsi Varga Tibor agymenéseire, itt belehallgathat a Magyar Szigeten 2011-ben tartott előadásába:

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter