Marekné dr. Pintér Aranka Mária

1962-ben született Veszprémben. 1984-ben a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán orosz és magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanári oklevelet, 1988-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári oklevelet, 2000-ben a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ hallgatójaként pedig oktatásinformatikusi szakképesítést szerzett. 1984–1989 között kollé- giumi nevelőtanár volt a veszprémi Szabó Gáspár Középiskolai Kollégiumban, 1989–1990 között középiskolai tanár a szintén veszprémi Vegyipari, Alumíniumipari és Híradástechnikai Szakkö- zépiskolában. 1990-től 1999-ig igazgatóhelyettesi, kollégiumvezetői, magyartanári, majd meg- bízott igazgatói feladatokat látott el a balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban, ezt követően pedig 1999 őszétől 2012. év elejéig az Oktatási Hivatal általános elnökhelyettese, regionális igazgatója volt. 2012 januárjától kinevezték a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ főosztályvezetőjévé, 2012 májusától pedig az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosává. 2012. szeptember 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnö- keként felel az állami intézményfenntartás szakmai irányításért. Munkásságát 2011-ben Trefort Ágoston-díjjal ismerték el.