kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Ilyen megegyezést írtak alá a HaHával

Nem kicsit vicces, hogy egy részben ferdén, kézzel írt megegyezést írtak ma alá az EMMI-ben a Hallgatói Hálózattal a minisztérium képviselői, miután a HaHa aktivistái elfogalták az épületet.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter