kettő per kettő
kettő per kettő

,,Mert növekedni magatoknak kell”- M-né P. Aranka levele a tanárokhoz

Illustration for article titled ,,Mert növekedni magatoknak kell”- M-né P. Aranka levele a tanárokhoz

Marekné Pintér Aranka, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vezetője, a magyar tanárok főnöke fogalmazta meg az alábbi levelet, amely bullshit szintjét tekintve már-már a Schmitt Pál álamfői episztoláriumát és Áder János újévi köszöntőjét idézi, csinos jeltolmács lány nélkül.

Advertisement

Marekné, aki egyrészről a KLIK vezéreként végignézte a pedagógusok bérének csökkenését, a cafetériájukkal való kavarást, majd mindezt 3333 Ft pedagógusnapi jutalommal koronázta meg csodálatosan szép levélben fordul beosztottjaihoz. Következzenek hát Aranka néni sorai.

Advertisement

Mert „növekedni magatoknak kell” - Marekné Pintér Aranka úgy szereti a tanárokat, mintha a tanítványai lennének. Nem keres annyit

Tisztelt Pedagógus Kollégák!

Pedagógusnap alkalmából Erich Kästner német alkotó – ki mindig optimista moralistaként küzdött az emberiség megjavításáért – első osztályosokhoz írt soraival köszöntöm Önöket:
„Ne tartsátok a katedrát se trónnak, se szószéknek! A tanító nem azért ül magasabban, hogy imádjátok, hanem, hogy jobban lássátok egymást. A tanító nem őrmester, és nem jó isten. Nem tud mindent, és nem is tudhat mindent. Ha mégis mindentudó módján viselkedik, nézzétek el, de ne higgyétek el neki! Ha azonban elismeri, hogy nem tud mindent, akkor szeressétek! Mert akkor megérdemli a szereteteket. És minthogy egyébként nem keres annyit, amennyit megérdemel, szíve mélyéből örülni fog a vonzódástoknak. És még valamit: A tanító nem varázsló, hanem kertész. Gondozni és ápolni tud, és fog is benneteket. Növekedni azonban magatoknak kell!”

Az író sorai 50 év távlatából is érvényesek. S tudom, hogy a köznevelés új rendszerének kialakításában zajló folyamatok sok türelmet, szakmai alázatot és rengeteg munkát kívántak, kívánnak meg valamennyiünktől. A magyar oktatási rendszer átalakítása évtizedek óta váratott magára, s most van itt a lehetőség, hogy közösen, mindenki saját legjobb szakmai tudását hozzáadva legyen részese ennek az időszaknak. Mert „növekedni magatoknak kell”. Az, hogy a jövő nemzedéke milyen oktatási rendszerben nevelkedik, milyen iskolákban tanul, azokon múlik, akik ezt a rendszert működtetik, akik minden nap képesek újult erővel, nem szűnő lelkesedéssel átadni tudásuk legjavát a fiataloknak, gyermekeinknek, akik gondozni és ápolni tudnak, akik szeretettel nyesegetik a vadhajtásokat, akik személyiségükkel mutatnak példát, viselkedésükkel adnak követendő mintát. A lényeg Önökön múlik, kedves Kollégák!

Advertisement

Bért csak átmeneti tapasztalat után emelünk, de előbb helyzetet értékelünk!!!3333!

Egy új rendszert kialakítani, új ösvényeket taposni, innovatív megoldásokat bevezetni embert próbáló feladat. Mindannyiunknak szembe kell néznünk nap mint nap a kihívásokkal, amelyeket kísérhet bizakodás, bizonytalanság és kétkedés, támogatók és ellenzők hangja egyaránt, de ez nem tántoríthat el bennünket a kitűzött céltól: hogy kiszámítható, átlátható és minőségi köznevelést biztosítsunk az ország minden részében. Ehhez szükség van továbbra is az Önök elhivatottságára, szakértelmére, a gyerekekért, a fiatalokért, a jövő nemzedékéért végzett elkötelezett munkájukra. Az átalakítás célja többek között az is, hogy a pedagógusok erkölcsi elismerése mellett a helyzet értékelését követően, az átmeneti tanév tapasztalatai alapján anyagi megbecsülésük is megvalósulhasson.

Advertisement

Éljen az MPK, éljen a párt!

A köszönet, tisztelet megilleti Önöket az év minden napján, és bizonyára ezt meg is kapják szűkebb és tágabb közösségükben egyaránt. Pedagógusként magam is tudom, hogy a legnagyobb elismerés azonban számunkra az, amikor a tanítványok szárnyaikat bontogatják, egy nap a saját lábukra állnak, s önállóan is megállják helyüket azzal a tudással, példával, emberséggel felvértezve, amit nevelőiktől, tanáraiktól kaptak.


Tisztelettel köszönöm minden kolléga munkáját, türelmét, segítő együttműködését. Azt kívánom Önöknek, hogy ebben a most alakuló új szervezetben is találják meg helyüket, a tanulókra figyelemmel teljesítsék ki szakmai ambícióikat! Őrizzék meg elkötelezettségüket, lelki fiatalságukat, optimizmusukat, s azt a hitet, hogy munkájuk által kicsit jobb lesz a világ! A hivatal részéről azon dolgozunk, hogy pedagógusi hivatásuk gyakorlását az új tankerületi rendszer minél inkább megkönnyítse, szakmai fejlődésüket támogassa. Ennek kimunkálásában számítok javaslataikra.

Az ünnep pillanataiban olyan útra hívom Önöket, ahol következetes lépésekkel az igényes köznevelésért indulhatunk el.

Köszönettel:

Pedagógusnap, 2013. június 2. Marekné dr. Pintér Aranka

Share This Story

Get our newsletter