Elsőként az Átlátszó Oktatás számolt be a Hívatlanul csoporthoz kötődő kezdeményezésről, melynek keretében a közoktatásban dolgozó tanárok által elkészítendő portfólió bojkottjára hívnak fel. Nemrég vezették be az életpályamoddellt, és ezzel egy időben minden tanárt az úgynevezett Pedagógus I. kategóriába soroltak. Ez adott esetben fizetéscsökkenést is eredményezhetett, hiszen normál körülmények között a több évtizede tanító tanárok minimum a magasabb bérezéssel járó Pedagógus II. kategóriában lennének. De például a felhívást aláíró tanárok között több tankönyvszerző és tudományos fokozattal is rendelkező pedagógus is található, így ők valószínűleg a mestertanár kategóriába kerülnének, ha részt vennének a minősítési eljárásban. Az eredeti aláírókhoz a következő 191 tanár csatlakozott a Hívatlanul internetes oldalán hozzáférhető táblázat szerint:

Almás Piroskabiológia-kémia szakos középiskolai tanár
Almási Attilamagyar-angol szakos tanár
Antal Pétermagyar-történelem szakos középiskolai tanár
Aszmann Erzsébetmagyar- angol szakos középiskolai tanár
Balázsné Lengyel Katalin30 éve pályán, orosz-történelem szakos, majd oktatási informatikus, aztán gyógypedagógus
Balla Tündetanító, ped. szakvizsga, gyermektánc az isk. óvodában, fejlesztő ped., rekreáció sportoktató stb.
Bancsik Ágnesmagyar-angol szakos tanár
Bányai Sándortanító, szabadidő-szervező, kulturális menedzser, művelődési és felnőttképzési menedzser, élmény-, és kalandpedagógiai tréner, a Kalandok és Álmok Élménypedagógiai és Animációs Szakmai műhely vezetője, az ELTE – TÓK óraadó tanára
Barabás Ritagyógypedagógus Zalaegerszegről
Barna Éva33 éve tanítok testnevelést egy zeneművészeti középiskolában.
Barta Károlyné
Báthory Máriatanító, dràmatanàr, tanügyigazgatàsi-szakèrtő, 26 éve a pályàn
Békés Annatanár
Boda Emeseangoltanár
BODA ILDIKÓMagyar-történelem szakos bölcsész, pszichopedagógus és mentor
Budavári Katalintanító, középiskolai tanár, 28 éve tanítok
Bulinszky Mariannaolasz-spanyol, magyar szakos tanár, 28 éve a pályán
Bús Évamagyartanár, Bonis Bona-díj
Búsné Mikus FranciskaTanítóként 35 éve a pályán
Czéh Ágneszeneiskolai szolfézs- és csellótanár, 19 éve a pályán
Csapiné Matos Ibolya4 diplomás, szakvizsgázott középiskolai tanár, drámapedagógus
Cselényi TündeSzigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium magyar-történelem szakos tanára
Cserháti Csillaáltalános iskolai és középiskolai tanár
Csonka Dorottyamatematika fizika szakos tanár
Csorvásiné Ősi Juditfrancia-történelem szakos tanár
Csovcsics Erikamagyar-angol szakos tanár, szociológia, multikulturális nevels tanára, közoktatási vezető, 28 éve tanár, 11 éve intézményvezető
Dancz Péterorosz-történelem szakos gimnáziumi tanár, vezetőtanár, szakvizsgázott pedagógus, 32 éve a pályán
Daróczi Judittanító, Szentendre
Deákné dr. Antal Magdolnamagyar-orosz-angol szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Deres Jánosmatematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Deresné Szép Mártabiológia-földrajz szakos középiskolai tanár, 34 éve a pályán
Dezső Ágnesmatektanár 30 éve
Dobák Zitatanár
Dobránné Mátrai Zsuzsannatanító 27 éve
Dókáné Tóth Margitgyógypedagógus, 31 éve a pályán
Domokos Katalin38. éve tanítok oroszt és franciát. 32 éve vagyok vezetőtanár. Van szakvizsgám. 2012-ben megkaptam az "Év orosz tanára" elismerést
dr. Foidl Lauramagyar-történelem szakos középiskolai tanár
Dr. Hartung Ferencné Marikamatematika - fizika szakos általános iskolai tanár, matematika - informatika szakos középiskolai tanár
Dr. Hartung Ferencné Marika
Dr. Sájter Lauramagyar-német szakos középiskolai tanár, stíluskutató nyelvész, 26 éve a pályán
dr. Solti Istvántanár
Érdi-Krausz Zsuzsa24 éve végzett testnevelő/gyógytestnevelő, saját szakmámon belül az összes továbbképzést elvégeztem, még 3 (sport)diplomát szereztem
Érsek Erzsébet Tatabánya Bárdos László GimnáziumTörténelem, angol, filozófia szakos 56 éves tanár (+ népművelő és
szakértő a Tempus Alapítványnál)
Farkas Andreatanító
Farkasné Horváth Márta30 éve óvodapedagógus
Feje Ágnesmagyar-történelem szakos középiskolai tanár
Fejes Anitatanár
Ferenczhalmi MelindaSzakvizsgázott középiskolai matematika tanár
Fischer Ernőmagyar-történelem szakos tanár
Forgács Éva32 éve tanító Scheiber-díjas magyartanár
Frankó Emíliatanár
G.Teiszler Máriatanár
Geiszler Ágnes, Zalaegerszegtanár
Gellért Jánosnéspanyol-orosz szakos tanár
Gerstenbrein Judittörténelem szakos tanár, 24 év munkaviszony
Ginterné Csorba Zsuzsannaangol nyelvszakos tanár, tanító, 30 éve a pályán
Goldman Júliamatematikus, matematika-fizika szakos tanár
Grófné Váradi Annamagyar-szlovák, történelem szakos tanár, gyógypedagógus, tehetséggondozó mentor, 36 év pedagógiai gyakorlat
Gyaraki Etelkamatematika szakos nyugdíjas, részállásban tanító középiskolai tanár, munkahely: Mezőberényi Petőfi S Evang. Gimnázium
Gyeskó Ágnesfilozófia - magyar szakos tanár, drámapedagógus, tananyagfejlesztő
Hadászi Ágnesközépiskolai tanár, 24 éve
Hegedűs Rita
Heinrichné Nagy Éva32 éve gimnáziumi testnevelő tanár
Héráné Tomasovszki Sylvia55 éves angol-orosz szakos nyelvtanár, tolmács-fordító egyetemi végzettséggel 20 éves gyakorlattal
Hobotné Molnár Erika27. éve a Toldy Ferenc Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára - Pedagógus I.
Hortobágyiné Gál Izabellagyógypedagógus
Horváth GyörgyiÁltalános iskolai tanító, több, mint 32 éves tapasztalat
Horváth Ibolyamatematika-fizika szakos középiskolai tanár 2 diplomával 36 éve a pályán
Höcher Zsuzsanna1981 óta angol-olasz-orosz szakos tanár, Óbudai Gimnázium Budapest
Iglódi Éva35 éve zenetanár
Illésné Fábri Erzsébet30 éve a pályán, gimnáziumi történelm- és énektanár
Inczeffy Szabolcs24 éve tanítok, matematikát és fizikát
J. Tóth Juditszakvizsgázott angoltanár, drámatanár, vezetőtanár
Jeneyné Ihász Ilonamagyar-orosz-gyógypedagógia szakos tanár
Juhász Editzeneiskolai csellótanár
Juhász Erzsébetmagyar-történelemszakos gimnáziumi tanár, szakvizsgázott pedagógus( szakértői és vizsgaelnöki diploma), 29 évnyi tanítással
Juhász Gáborbiológia-földrajz szakos ált.isk. tanár
Juhász Orsolyamagyar szakos középiskolai tanár
Káldosné Kiss Hajnalkamatematika tanár - 35 éve
Karóczkai Istvánné35 éve tanító
Károlyi Júliapedagógus, szülő
Katanics SándorVeszprém, matematika-fizika szakos középiskolai tanár 26 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával, 10 éves intézményvezetői tapasztalattal
Kelemen Évalogopédus-gyógypedagógus, terapeuta
Kelemen Hajna30 éve tanítok, magyar-történelem szakos középiskolai tanár végzettséggel, 2 nyelvvizsgával, tanterv- és tananyagkészítői, szerkesztői, kontrollfordítói gyakorlattal, sok módszertani továbbképzéssel
Kepecs Judit
Kéri IldikóFöldrajz-angol-olasz szakos középiskolai tanár, mentor, projektvezető tanár
Kis-Szabó PetraMagyar szakos tanár
Kiss KatalinPhD kemia-biologia szakos kozepiskolai tanar
Kiss VirágTanító, kooperatív tanulási technikák tréner
Konfárné Nagy KláraMatematika fizika szakos, 34 éve tanár, 25 éve szakvezető, Feladatgyűjtemények társszerzője. Beke Manó Emlékdíj 2010, Graphisoft díj 2000, 2009
Kósáné Gyéresy Beátagyógypedagógus
Kovács Ágnesmagyar-francia szakos, vezetőtanár, ELTE, Trefort
Kovács Bélánétanító, 28 éve
Kovács Juditmagyartanár, 25 éve tanítok, szakvizsgával/ mentor szakiránnyal rendelkezem, kollégiumi nevelőtanárként is dolgozom
Kovács Miklós59 éves gimnáziumi tanár
Kovácsné Malatinszky Márta1978-ban végzett kémia-fizika szakos középiskolai tanár, vezetőtanár
Kozma Géza25 éve tanítok középiskolában történelem szakon. Ehhez van egy doktori fokozatom is
Kutassyné W. MelindaHarmincöt éve magyar, orosz és angol szakos középiskolai tanár
Labancz Judittörténelem-könyvtár-magyar szakos tanár, 20 éve pedagógus
Lendvai Dorottyamatematika-fizika szakos, 28 éves, doktori képzést folytató, gimnáziumi tanár
Léránt Erikaangoltanár, ped1, 24 éve az állami oktatásban
Lesnyák Mária33 éve a pályán, kiváló tanító címmel
Liska Erzsébetnémet-francia szakos középiskolai tanár
Lukácsiné Lehota Editföldrajz-német szakos tanár
Mányi BeatrixHáromdiplomás gyógypedagógus, szociálpedagógus
Matkovics Ágnesnémet szakos tanár
Mató Ildikó57 éves magyar-történelem-dráma tanár
Menyhártné Sirkó Erikatanító-könyvtáros, 36 év munkaviszony
Miklósi Lászlótanár
Miklósy Katalinnyelvtanár
Minár Ágnes3 szakon tanítok (magyar, ügyvitel, vendéglátás)
Molnár Krisztina Ritamagyar szakos tanár
Molnárné Tóth Erika30 éve szakvizsgázott tanító, oktatásinformatikus
Monok Zoltán23 éve tanár
Monostori Ágneskitüntetéssel végzett, szakvizsgázott óvodapedagógus-közoktatási vezető. 12 éves szakmai tapasztalattal
Morvay Zsuzsatanító, magyar-angol szakos tanár
Mrazik Katalintanár, tankönyvíró
Murányi Eszterszolfézstanár
Murányi Yvettmagyar-latin szakos tanár
Nádasdi CsillaHárom diplomás, szakvizsgázott pedagógus, 30 tanítási évvel
Nagy Eleonóramagyar-történelem szakos ,mentálhigiéné másoddiplomával rendelkező középiskolai tanár,pályám 33. évében
Nagy Emília dr.tanár
Nagy Lászlóné30 éve tanítok
Nagy Zoltánnéorosz-német szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, 32 éve a pályán
Nándoriné Palásti Judit36,5 éve tanár
Négyesiné Várszegi IldikóMagyar-orosz-német szakos tanár, 37 éves pedagógiai gyakorlattal.
Nemes Tibor37 éve tanító, testnevelés, informatika speckoll.
Némethné Cséri Kláraorosz-könyvtár-magyar szakos tanár, 20 éve a pályán
Nyíri Andrástörténelem, latin, olasz szakos tanár, közoktatási és esélyegyenlőségi szakértő
Opitzer Gábornématematika-, informatika-, technikatanár
Opitzer Ildi
Ozorai Judittanár
Ölvediné Megyei Gyöngyimatematika-ének-zene, pedagódia-nevelésszociológia tanár, 30 éve a pályán
Palócné Bársony Katalintanár
Pámer Éva(szakvizsgás) kémia-fizika szakos tanár
Pap Gábor34 éve magyar-spanyol-magyat mint idegen nyelv-hungarológia szakos középiskolai tanár
Papp Lászlókémia, fizika, informatika, médiaismeret szakos középiskolai tanár
Paulusz József48 éves, szakvizsgával rendelkező 4 diplomás tanár
Pelényi Ritaangol-francia szakos középiskolai tanár
Pentz Anna Máriamagyartanár (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola)
Perjés Györgyi
Péter Kinga2 diplomás, matematika-fizika-számítástechnika szakos általános iskolai tanár
Petrány Mihálytanár
Pintér Imréné1981 óta matematika- és orosztanár, oktatásinformatikus
Pongrácz Erikamatematika-fizika-német tanár
Puskás Melinda
Puskás Pál
Riba DönízGyógypedagógia, történelem, társadalomismeret, szociológia végzettségű középiskolai tanár
Ribárszki Annamatematika-fizika szakos általános iskolai tanár
Ritter Mártamagyar -történelem szakos általános iskolai tanár
Rózsa DalmaMatematika-fizika szakos középiskolai tanár
Rubóczky Évamagyar-orosz szakos középiskolai tanár, német nyelvtanár
Runda Margittörténelem-orosz-francia szakos tanár, vezetőtanár
Sárospataki Rita
Scheuer ZsuzsannaBatthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós
Sebestyén Zsuzsa39 éve ének-zene, magánének, szolfézs- szakos tanár
Simonffy Ágnes37 éve középiskolai tanár
Simonffy Zsuzsanna35 éve középiskolai tanár
Sonn Valériamatematika informatika tanár
Srp Gyula20 éve faipari műszaki tanár szakképző és szakközépiskolában
Suha Csillazongoratanár (szakvizsga és 27 év tanítás)
Szabó Zoltán25 éve tanítok. Jelenleg nyolcévfolyamos gimnáziumban. Van egy főiskolai, négy egyetwmi diplomám. Közoktatási vezetőképző, pedagógus szakvizsgával spékelve.
Szabóné Juhász Kláramagyar-történelem szakos, mérés-értékelés szakvizsgával rendelkező ált. isk. tanár
Szakálné Gulyás Katalin28. éve pályán lévő középiskolai tanár
Szalóczy Éva33 éve magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár - okleveles könyvtáros, szakvizsgázott, drámapedagógiai oklevél
Szántóné Nyircsák Eleonóramagyar-történelem szakos tanár, 37. éve tanítok középiskolában
Szász Katatörténelem szakos tanár
Székely Judit (Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest)Történelem - latin szakos középiskolai tanár (49 éves, 22,5 tanítási év)
Székely Júliamagyartanár, Berzsenyi Gimnázium, a magyar munkaközösség vezetője
Szerepi Nóraangol nyelv és irodalom, valamint magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Szilágyi Zsuzsa1983-TF testnevelő-gyógytestnevelő tanár, 2012 Eger Ped. értékelés és mérés tanára MA, 2013 Eger Mérés-értékelés szakvizsga, 2014 január 1-től PED. I
Szilvás Izabellanégyszakos középiskolai tanár
Szombathné Nagy AndreaMajd' 20 éve tanítok.
Tamási Zoltángyógypedagógus
Tánczos KingaMagyar nyelv és irodalom, mozgókép és médiaismeret, pedagógia szakos középiskolai tanár, szakvizsgás, 22 éve tanítok
Tantos Editmagyar német szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus (3 évvel a nyugdíj előtt)
Tarcsay Tamás60 éves, 1979 óta jelenlegi munkahely, 30 év tanítási gyakorlat matematika tanár szakos hallgatóknak, több könyv és digitális tananyag szerzője, lektora, szerkesztője (szakmai kitüntetések: Beke Manó Emlékdíj, Ericsson díj, Graphisoft díj)
Terray Gyula
Tormáné Udvardi Ágnesmagyar-történelem szakos gimnáziumi tanár, 34 éve a pályán
Tószegi Attilafőiskolai végzettséggel rendelkező történelem szakos, valamint egyetemi végzettséggel rendelkező etika, ember- és társadalomismeret szakos 20 éve ugyanazon általános iskolában tanító tanár
Tóthné Jachimovits Magdaokleveles villamosmérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető (szakvizsga), humánmenedzsment szakértő, 22 éve szakmai tanár, 12 éve érettségi- és szakmai vizsgaelnök, szakértő
Tóthné Weinrauch Erika30 éve tanító
Varga Andrásnékönyvtárostanár
Varga Editszakvizsgázott matematika-kémia szakos középiskolai tanár, angol nyelvtanár
Varga ZsuzsaMatematika-fizika szakos tanár
Varga Zsuzsatanár
Varsányi Krisztina, Dr.történelem.német szakos középiskolai tanár, igazgatóhelyettes/ közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, tankönyvíró
Vatai Évatanár
Vrazaláné Czövek Ilonatanító, gyógypedagógus
Weil Ádámnéóvodapedagógus, 32 éve a pályán
Zsoldos Piroska34 éve tanár

A kezdeményezéshez támogatóként is lehet csatlakozni, ezt 77 ember tette meg, köztük egyetemi oktatók, kutatók, diákok, illetve ,,szülők":

Atinajelenleg nem közoktatásban tanár (évtizedek: főiskolától a gimnáziumig, ált. iskolától a múzeumpedagógiáig és magántanárságig)
Bognár Sándortámogató
Bokányi Péter PhD
dr. Bajomi Ivánkutató
Dr. Mezei Istvánnyugdíjas tanár
Dr. Pór GáborSzülő, 22 éves felsőoktatási múlttal
dr.Dávid Károlynétanító, integralt oktatás, drámapedagógus, nyolc unokás nagymama, nyugdíjas
Farkas Nórakét tanár szakos diplomával, jelenleg nem tanárként dolgozom
Fényi GabriellaNémet-orosz-történelem szakos középiskolai tanár, 61 éves "korhatár előtti ellátott"
Fodor Gyöngyiszülő
Gaborjáké Kovács Juditvédőnő, mentálhigiénés szakember, laktációs szaktanácsadó, 14 éve elméleti szakoktató szakképzőiskolában.
Gehér Józsefmatematika-fizika szakos tanár, (pályaelhagyó)
Gergényi Zsolt Edéné28 évet dolgoztam gyógypedagógus, (pályaelhagyó)
Gyetvai Viktorközépiskolás, a Szabad Oktatásért csoport tagja
Halász Évamagyar és történelem szakos tanár
Holicsné Gémes Borókaközépiskolai szabadidő-szervezőből lett pedagógiai asszisztens, művelődésszervező, művelődési és felnőttképzési menedzser
Kádár ImreTámogatom mint egy gyakorló pedagógus férje és szociális munkás
Karnis Gabriellaandragógus, szülő
Kész Zoltánpályaelhagyó tanár, sikeres angol nyelvkönyvek szerzője, középiskolában, egyetemen, valamint az Egyesült Államokban is volt tanár.
Keul Andreapályaelhagyó óvónő, tanító, gyakorló iskolapszichológus, tréner
Klima László dr.egyetemi oktató
Knausz Imrepedagógiatanár
Kovács Ildikómatematika szakos nyugdíjas tanár, tananyagfejlesztő
Kovács Károlymatematika szakos nyugdíjas vezetőtanár
Kovács Rita2013 szept. óta pályaelhagyó
Kozma Annamáriaszakképző iskolában dolgozó oktatást segítő
Köllő Júliakönyvtárostanár
Kriston-Bordi Zsuzsanna33 éve kezdtem tanítóként, néhány éve már tankönyvekkel, tankönyvírással foglalkozom
Kurucz Miklósnényugalmazott matematika szakos tanár
Ludvig JenőPécsi Tanárképző Főiskola volt hallgatója
Lutár Katalinszülő, nagyszülő
Máté Andrásegyetemi docens, nem tanár támogatóként
Mátics Évanyugdíjas általános iskolai tanár
Medve Annaegyetemi docens, szakterületem: anyanyelvi nevelés. Oktatok az alapképzéstől a doktori
képzésig, konferencia-sorozatot működtetek. 12 évet dolgoztam a közoktatásban, voltam mentor és szaktanácsadó
Mérei Erzsébetszülő, nagyszülő
Mesterházi Mónikatanár, költő, műfordító
Mészáros ZsófiVolt lauderes tanító
Mezei Juditnyugdíjas tanár
Mokos JuditBSc-t biológia-magyar tanári szakirányon végeztem, elsőéves MSc hallgató, iskolai kereteken kívül a szociális szférában hat éve foglalkozom gyerekekkel
Molnár Évaszociológus, tanár
Mondok Zsuzsapályaelhagyó tanár, szülő
Nagy Györgyinyugdíjas középiskolai tanár
Nagy ImrénéNyugdíjas magyar szakos tanár
Nahalka Istvánegyetemi oktató, tanári diplomával és közoktatási gyakorlattal rendelkező szakember
Némedi Annamáriaszolfézstanár
Nyíri András
Oktatási Vezetők Szakszervezete
Ondrejó József
Orzó Krisztinaszülő (két iskoláskorú fiú édesanyja)
Pásztor ErzsébetELTE TTK Biológiai Intézet
Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
Puskás Auréljelenleg nem a szakmában dolgozó magyar-történelem szakos tanár
Pusztai Ilonapályaelhagyó magyar szakos tanár, könyvtáros
Rádai Péterangoltanár, volt egyetemi oktató
Rendeki Ágostonnématematika földrajz szakos középiskolai tanár VOLTAM 36 éven keresztül. Jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök
Ruskó Györgypedagógiai szakpszichológus, közoktatási vezető; volt pedagógiai szolgálati igazgatóhelyettes, iskolapszichológus, szülő, nagyszülő
Ruttkay EszterPszichológus, humánerőforrás-tanácsadó
Sághy Ernaújságíró
Sándori Kláraszülő, volt középiskolai matematika-fizika tanár
Sárdi Annamáriagyógypedagógus tanár, mentálhigiénés szakember, mediátor, szülő, nagyszülő, volt nevelési tanácsadós munkatárs
Schwágerné Bősze KatalinEgervári Várszínház ügyvezető igazgató, végzettség: magyar-orosz szakos középiskolai tanár
Simonné Schöberl Erzsébetnyugdíjas magyar-angol szakos tanár
Spira Veronika dr.nyugalmazott gyakorlóiskolai vezetőtanár, phd
Szabóné Katona Eszter
Szarka Andrásapa és pedagógus férje
Széchenyi Ágnesirodalomtörténész, tud. főmunkatárs (MTA) és főiskolai tanár (EKF)
Székács Eszterklinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat IX. kerületi tagintézményének (lánykori nevén Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó) pedagógus státuszban lévő munkatársa
Székely Máriakönyvtáros
Szekszárdi Júlia
Szepesi Hajnal50 évig tanítottam
Szőllősy-Sebestyén Andrásrenegát magyar-angol szakos gimnáziumi tanár, nyugalmazott egyetemi adjunktus
Tallós Andreamagyar - média - angol - orosz szakos gimnáziumi tanár, összehasonlító irodalomtörténet szakos előadó, tankönyvszerző, kommunikációs szakember
Tamássy GyörgyiNyugalmazott egyetemi oktató és matematika-fizika szakos középiskolai tanári és filozófia szakos előadói végzettséggel, SUMMA CUM LAUDE doktori fokozat, a köz- és felsőoktatásban eltöltött több évtizedes munka
Tőkés SzabolcsnéKiváló Pedagógus (1989) - nyugdíjas magyar-történelem szakos tanár
Vadkerti Ildikóterepkoordinátor
Valda NoémiSzülő, még nem diplomás, de abszolvált, 7 év tanítási
gyakorlattal rendelkező, a Montessori módszer
elkötelezett híve
Varga LászlóKözel negyven évnyi közművelődési szakalkalmazott és óraadó tanári munka

Advertisement

Az Átlátszó Oktatás korábban több cikkben is foglalkozott a pedagógusok béremelésével, a közoktatás átalakításával, illetve az életpályamodellel.