kettő per kettő
kettő per kettő

KLIK @ Nagykanizsa: A kanizsai gyors nem gyors

Illustration for article titled KLIK @ Nagykanizsa: A kanizsai gyors nem gyors

A zalaegerzegi helyzetről szóló cikkünk késztette arra olvasónkat, hogy emailben írja meg: Nagykanizsán is hasonlóan lassan pörögnek az események.

Advertisement

Azt kéri, tartsuk titokban kilétét:

Én a nagykanizsai helyzetről szeretnék pár gondolatot megosztani , személyem kérem titokban tartani, nem szeretném , ha retorzióval élnének velem szemben ez miatt.Mivel sajnos tudnak gondot okozni!

Advertisement

Emailjének lényege, hogy ,,hasonló a helyzet Nagykanizsán is mint Zalaegerszegen". Az ottani helyzetről lásd szombati posztunkat. A nagykanizsai timeline ilyen volt:

  • Az új állások, amelyek a több első osztály indításából és nyugdíjazásból adódtak 15 fő , nem kerültek időben meghirdetésre, talán az országban a legkésőbb lettek meghirdetve. A tankerület vezető több (háromról tudok) tantárgyfelosztással sem látta át a helyzetet, így csak aug. 10 - én hirdette meg az állásokat , aug. 29- i döntéssel, amely döntés csak aug. 30- án 1 órakor született meg!!!
  • Ez azt eredményezte, hogy csak a tanévnyitó ünnepélyen sikerült az új kollégákat a tantestületnek és a szülőknek bemutatni. A szülők felháborodása jogos volt, azt se tudták első osztályban ki tanítja gyermeküket.
  • Itt se volt semmiféle fel- és előkészítés. Úgy estek be az iskolákba szeptember 2-án. Kérdés, kiket milyen szakmai kompetenciával választottak ki , mivel ment a susmus hány "hátszeles" volt.
  • Az egyik belvárosi iskola igazgatója még aug. közepén nem tudta melyik terembe helyezi el az új első osztályosokat. Persze arra volt ideje, hogy aug. 1-től aug. 31-ig határozott időre kinevezze egyik kegyeltjét, hogy az egyik állás meghirdetés nélkül az övé lehessen. Milyen feladatra bizta meg ezen idő alatt, amikor az intézményben nem volt senki?
  • Az elutasított pedagógusok kiértesítése szept. 2-án reggelig nem történt meg.Ennyit a kollegalitásról!
  • Sajnos sok a felháborodás , és igazán nincs kihez fordulni az igazságtalanságok miatt.
Advertisement

Az álláshirdetések késői megjelenése pl. itt ellenőrizhető.

Share This Story

Get our newsletter