kettő per kettő

Azt hihetnénk, hogy BaZo emberminisztériuma az oktatás területén tud csak igazán nagyot alkotni, de ez tévedés. Kedvenc lelkészünk az oktatás mellett felelős a kultúráért, a sportét, a társadalmi felzárkóztatásért, az egyházakért, az ifjúságért és az egészségügyért is. Az EMMI honlapján bóklászva találtam az alábbi kiváló közleményt, ami Bencsik Barnabással foglalkozik. Bencsik eddig a Ludwig Múzeum igazgatója volt, mostanában tették ki, úgy hogy még meg sem találták az utódját.

Nem hajlandóak tudomásul venni (vö. nem veszi tudomásul != kritizálja)

Bencsik Barnabásnak, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum igazgatójának határozott időre szólt a mandátuma, ami 2013. február 28-án lejárt. Ezt a tényt a sajtóban megjelent írások szerint többen nem hajlandóak tudomásul venni, holott a demokratikus gondolkodás alapja a hatályos törvények tisztelete.

Advertisement

Nem hitbizomány (vö. csak Bencsik hozta nyilvánosságra a pályázatát)

A minisztérium a törvényi előírásoknak megfelelően járt el akkor, amikor kiírta az intézmény igazgatói állására a nyilvános, a vezetői posztot nem hitbizománynak tekintő pályázatot.

Részt vett (vö. na de kik voltak a többiek...)

A 2013. március 1-jén kiírt pályázatra két pályamunka érkezett, amelyeket a miniszter jogszabályoknak megfelelően létrehozott javaslattevő bizottsága megtárgyalt és értékelt. A bizottság munkájában részt vett a műkritikusok nemzetközi szövetsége, az AICA magyar szekciójának elnökségi tagja is.

Advertisement

Személyiségi jogok (vö. nyilvános, a vezetői posztot nem hitbizománynak tekintő pályázat fentebb)

A minisztérium munkatársainak és a bizottsági tagoknak a döntés-előkészítés e szakaszában a pályázók személyiségi jogainak védelmében titoktartási kötelezettsége van, a pályázókról és a pályamunkákról nem adhatnak információt. Az ezzel ellentétes állítások a hatályos magyar jogszabályok figyelmen kívül hagyásáról tanúskodnak.

Advertisement

Vitatott (no komment)

Bencsik Barnabás az előző kormány idején, Hiller István minisztertől – egy akkor sokak által vitatott eljárást követően – 2008-ban, öt évre kapta megbízatását. Intézményvezetői munkájához a minisztérium mindvégig, így az elmúlt három évben is minden támogatást megadott, szakmai munkájába senki semmilyen módon nem avatkozott bele.

Advertisement

2012. december 21-én tájékoztatta (de akkor miért nincs még mindig igazgató?)

A Ludwig Múzeum állami költségvetési intézmény, ezért vezetőjének megbízására a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek hosszú évek óta érvényben lévő rendelkezése vonatkozik, amelynek értelmében a határozott idejű vezetői megbízás lejártát követően új pályázati eljárás lefolytatása szükséges. Erről a tárca 2012. december 21-én kelt levelében tájékoztatta Walter Quienst, a Peter und Irene Ludwig Stiftung ügyvezető igazgatóját is.

A miniszteri döntés határideje 2013. május 12., előtte a tárca személyesen is konzultálni kíván Walter Quiensszel a főigazgatói pályázat ügyében.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter