kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Kiss Dávid megdöbbent

Bár Kiss Dávid, a HÖOK elnökségi tagja és a Corvinus HÖK-vezére végigtárgyalta az elmúlt hónapokat BaZo emberminiszterrel, most mégis megdöbbent: még a BCE ösztöndíjait sem tudják kifizetni. Ez igazán durva, nem lennénk a helyében. Mindenesetre nyílt levélben fordult a nagyfőnökhöz , hogy azért ez már azért mégiscsak sok:

Tisztelt Miniszter Úr!

Mint az bizonyára Ön számára is ismeretes, az elmúlt időszakban bekövetkezett zárolások és elvonások súlyosan érintették a magyar felsőoktatást. Arról, hogy azt a méltatlanul nehéz helyzetet, amelyben ma egyetemeink és főiskoláink működni kényszerülnek, kizárólag ez, vagy más okok is eredményezték-e, jelenleg is éles vita folyik szakmai körökben és a közvélemény előtt egyaránt.

Magam e levelemmel azonban nem az ezzel kapcsolatos diskurzushoz kívánok kapcsolódni, hanem egy olyan problémára szeretném (ismételten) felhívni a figyelmet, amely bizonyosan nem az érintettek, azaz a hallgatók hibájából állt elő.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet rendelkezései egyértelműen meghatározzák az intézmények, így a Budapesti Corvinus Egyetem számára folyósítandó éves hallgatói normatív támogatások mértékét. E normatívákból kerülnek kifizetésre többek között a hallgatók ezreinek megélhetését elősegítő, bizonyos esetekben szinte kizárólagosan biztosító szociális és a teljesítményalapú ösztöndíjak is.

Az idei év első hónapjaiban megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy a minisztérium a tavalyi évben kalkulált előirányzathoz képest mintegy 300 millió forinttal csökkentett keretet bocsátott csak rendelkezésünkre. Ebből kifolyólag heteket csúszott a tanulmányi ösztöndíjak utalása, de ami ennél is súlyosabb, jelentősen, akár tízezres nagyságrenddel is csökkent azok mértéke. Bár legalább a szociális ösztöndíjaknál sikerült elkerülnünk a legdrasztikusabb csökkentést, összességében minden ösztöndíjra jogosult hallgató érintetté vált az ügyben.

A problémáról jómagam azonnal, illetve az egyetem rektora és gazdasági főigazgatója azóta is több ízben tájékoztatta Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár urat, aki segítőkésznek bizonyult: arról tájékoztatott minket, hogy az észrevétel jogos, ezért a hibás kalkulációt a minisztérium minél hamarabb, de még ebben a félévben korrigálni, a hallgatókat pedig minimálisan 184 millió forinttal kompenzálni fogja.

Nemrég sajnálattal értesültünk ugyanakkor arról, hogy ez a kompenzáció mégsem fog bekövetkezni, vagy azt az egyetemnek a más jogcímeken járó, szintén drasztikusan megnyirbált tételekből, jóval kisebb mértékben kellene finanszíroznia. Az ügyben új, pontos információval azóta sem rendelkezünk, a hallgatók azonban továbbra is (el)várják, hogy a számukra a jogszabályok alapján járó ösztöndíjak teljes kifizetésre, vagy legalább méltányos kompenzációra kerüljenek.

A helyzet azért is különösen sürgető, mert az ebben a szemeszterben abszolváló hallgatók kárpótlására csupán alig több, mint egy hónapunk maradt, az abszolutórium megszerzése után ugyanis megszűnik hallgatói jogviszonyuk, így ösztöndíj sem folyósítható számukra.

Tisztelettel kérem miniszter urat, hogy ez ügyben eljárni szíveskedjék! Segítő közbenjárását magam és az érintett több ezer hallgató nevében ezúton is köszönöm!

Jelen nyílt levelemet a közvélemény tájékoztatásán túl Klinghammer István felsőoktatásért felelős államtitkárnak és Maruzsa Zoltán felsőoktatásért felelős helyettes államtitkárnak is megküldtem.

Üdvözlettel:

Kiss Dávid

elnök

Budapest, 2013. május 30.

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter