kettő per kettő
kettő per kettő

Kifizetni a Miskolci Egyetem az ösztöndíjakat, de később

Illustration for article titled Kifizetni a Miskolci Egyetem az ösztöndíjakat, de később

A Miskolci Egyetem rektora - egy rendkívüli HÖKös értekezlet után- ma, Neptun üzenetben tájékoztatta a hallgatókat az elmaradt ösztöndíjakkal kapcsolatban.

Advertisement

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Miskolci Egyetem a nehéz anyagi helyzete miatt nem tudja elutalni a hallgatók ösztöndíját, illetve csak 20 nap késéssel. Erről ma az egyetem vezetése tájékoztatta a hallgatókat.

Advertisement

Röviden a lényeg:

  • A HÖK reggel tárgyalt a rektorral
  • Megállapodtak
  • Az egyetem legkésőbb június 20-ig elutalja az államilag finanszírozott képzésben tanuló hallgatóknak az ösztöndíjat.
  • A rektor átmeneti időszakra egyetemi befizetési kötelezettség alól felmenti az állami finanszírozású és ösztöndíjban részesülő hallgatókat.
Advertisement

A teljes levél:

Kedves Hallgatótársaink!

Ahogyan ígértük, tájékoztatunk Benneteket a fejleményekről a késedelmes ösztöndíj kifizetésekkel kapcsolatban.
A mai rektori kabineten résztvevők, Rektor Úr és a vezetés hozzáállása rendkívül pozitív és konstruktív volt, ezt ezúton is köszönjük. A hatékony ülés eredménye Rektor Úr alábbi közleménye, mely Neptun üzenetben is kiküldésre került:

„Neptun üzenet valamennyi állami ösztöndíjas hallgató számára
A hallgatói ösztöndíjak késedelmes kifizetésével kapcsolatban a Miskolci Egyetem rektora a mai napon reggel 8 órától rendkívüli rektori kabinetülést hívott össze. Mint ismeretes, az állami támogatások jelentős csökkenése az ország valamennyi felsőoktatási intézményében, így a Miskolci Egyetemen is súlyos gondokat okoz, és meggyőződésünk szerint rajtunk kívülálló okok vezettek a jelenlegi helyzethez. Az egyetem felsővezetői és a Hallgatói Önkormányzat elnöke egyetértettek abban, hogy az ösztöndíjak késedelmes kifizetése a vizsgaidőszak menetét nem zavarhatja, és ebből adódóan a hallgatókat semmilyen hátrány nem érheti. Az egyetem rektora a felsővezetőkkel és a Hallgatói Önkormányzat vezetőjével egyetértésben úgy döntött, hogy átmeneti időszakra valamennyi (ide nem értve a 2013. június 5. napját megelőzően esedékes tételeket) egyetemi befizetési kötelezettség alól felmenti az állami finanszírozású és ösztöndíjban részesülő hallgatókat. Azon hallgatók számára, akiknek június 5. után merült fel a Miskolci Egyetem által előírt fizetési kötelezettsége, az intézmény vezetősége az ösztöndíjak késedelmes kifizetése kapcsán halasztott befizetési határidőt állapított meg, melynek végső időpontja az ösztöndíj átutalását követő ötödik nap, de legkésőbb június 26-a.

Az egyetem vezetése kötelezettséget vállal arra, hogy az elmaradt ösztöndíjakat folyamatosan folyósítja, és legkésőbb június 20-án minden hallgató részére átutalja juttatását. Az állami finanszírozású doktoranduszhallgatók számára az ösztöndíjuk a mai napon átutalásra kerül.”

Kérünk Benneteket, hogy próbáljuk meg együtt átvészelni ezt a nehéz helyzetet, és amennyiben a hallgatói befizetésekkel vagy bármi egyébbel kapcsolatosan kérdésetek, problémáitok adódik, bizalommal forduljatok a kari hallgatói önkormányzatokhoz!

Valamint ezúton is üzenjük a fenntartó Minisztériumnak, hogy a Miskolci Egyetemtől elvont forrásokat haladéktalanul pótolja, hogy a hallgatóság ne kerülhessen még egyszer ilyen helyzetbe!

Üdvözlettel,
a ME-HÖK elnöksége

Share This Story

Get our newsletter