kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Kevesebb ÁO cikket kívánnak az új szegedi HÖK tagoknak

Illustration for article titled Kevesebb ÁO cikket kívánnak az új szegedi HÖK tagoknak

A Szegeden méltán világhírűvé vált Átlátszó Oktatás olyan tényező lett, ami mellett a távozó hökösök sem tudnak elmenni. A BTK HÖK leköszönő elnöke kíván jó munkát - forrásaink szerint - az általa favorizált és baráti új hök tagoknak, egy kedves kollegina ehhez csatlakozva kíván kevesebb ÁO cikket az új testületnek. Kijelenthetjük, hogy az ÁO-n megjelenő cikkek lettek a szegedi hökügyletek fokmérői!

Advertisement

Sikeres és átlátható munkát kívánunk az új testületnek!

Share This Story

Get our newsletter