kettő per kettő

A Független Előadó-művészeti Szövetség a független színházakat tömöríti. Mivel a hivatalos kultúrpolitika nem akar velük szóbaállni, most az MMA pályázatainak bojkottjára hívják fel a művészeti élet szereplőit.

Alább a teljes anyag a FESZ oldaláról.

Bár a Független Előadó-művészeti Szövetség több körben is nyílt vitára hívta fel Fekete Györgyöt, az Akadémia részéről érdemi válasz a kezdeményezéssel kapcsolatban nem érkezett. Az MMA működését továbbra is elfogadhatatlannak tartjuk, ezért a FESZ, 68 tagja és további csatlakozók bojkottálják az intézmény által kiírt, 2013. évi pályázaton való részvételt.

Advertisement


MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA – BOJKOTT

Alulírottak a Magyar Művészeti Akadémia működését elfogadhatatlannak tartjuk, ezért alábbi közleményünkkel bojkottáljuk az intézmény által kiírt, 2013. évi pályázaton való részvételt.

Bár a jelenlegi pénzügyi helyzetünkben, amikor szervezeteink még a tavalyi kiemelt művészeti célú pályázatokon nyert támogatást sem kapták meg az illetékes minisztériumtól, illetve mindeddig nem kaptunk megnyugtató választ arra, hogy az idei megítélt támogatásunkat nem fogja érinteni a zárolás, komoly áldozat egy ilyen pályázati lehetőség bojkottálása, az MMA-val folytatandó bárminemű együttműködés szakmai és állampolgári meggyőződésünkkel nem egyeztethető össze.

Jelen elhatározásunkra a következők miatt jutottunk:

1) AZ MMA KÖZJOGI ILLEGITIMITÁSA

Az MMA jelen pillanatban az Alaptörvénnyel ellentétes módon működik.

Szabó Máté, az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy az MMA tv. 7. § (2) és (4) bekezdése sérti az Alaptörvény X. cikk (1) és (3) bekezdését, mert az MMA tv. megalakulására és az új tagok felvételére vonatkozó rendelkezések ellentétesek a művészet szabadságát garantálni hivatott állami semlegességgel. Azt is írja, hogy az MMA tv. 11. § (2) bekezdése, valamint a 8. § (1) bekezdésének „illetve az Alapszabályában” szövegrésze sérti az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdését, mert jogszabálynak nem minősülő normának ad felhatalmazást általánosan kötelező magatartási szabály megalkotására. Az alapvető jogok biztosa beadványában azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy az MMA tv. indítvánnyal támadott rendelkezéseit semmisítse meg.

Ki szeretnénk emelni, hogy miközben az Akadémia alapszabályának értelmében „Az MMA köztestület rendes tagja a magyar művészeti életben kimagasló szellemi, alkotói vagy előadói teljesítményt felmutató művész. Kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítménynek minősül az adott művészeti ágban való széles körű társadalmi ismertség, illetve elismertség”, Fekete György elnök úr nem pusztán saját alapszabályukkal, hanem az Alaptörvény IX. cikkelyének 1) bekezdésével, („Magyarország védi a tudományos és művészeti élet szabadságát”) is ellentétesen úgy nyilatkozott, hogy: …„A tagságnak három határozott kritériuma van. (…) [A harmadik] a nyílt és megvallott nemzeti elkötelezettség. Most nagyon sarkos leszek: az, aki kívülről gyalázza Magyarországot, valószínűleg nem lesz az Akadémia tagja, művészi kvalitásai ellenére sem (…) A nemzeti gondolkodású alkotó alatt azt értem, aki elsősorban a magyar nemzet problémáival foglalkozik. (…) Nálunk sokakból hiányzik ez a genetikus érzés. A Magyar Művészeti Akadémia tagjaiból azonban nem hiányozhat.” Ezzel azt deklarálta, hogy az alkotók csak akkor nyerhetik el az akadémiai tagságot, ha nem csak a „releváns” szakmai/művészeti, hanem bizonyos politikai kritériumoknak is megfelelnek.

2) AZ MMA ÁTLÁTHATATLAN GAZDÁLKODÁSA

Az MMA honlapján elérhető „Költségvetési alapadatok” címszó alatt 2012-ben (közelebbről meg nem ismerhető) dologi kiadásokra 305 millió, míg 2013-ban már több mint 634,2 millió forintot költöttek el. Ha ehhez hozzáadjuk a működési költségvetési sor személyi juttatásaira elkülönített összegeit, akkor azt látjuk, hogy az MMA puszta működése (a pályázati kiírások, a kiállítások, konferenciák, tehát minden szakmai program és aktivitás nélkül) 2012-ben 755 millióba, míg 2013-ban 1 milliárd 201 millió forintjába került az adófizetőknek. Ez olyan kiemelkedő összegű támogatottság, amellyel kapcsolatban okkal merül fel az ár/érték arány kérdése: tételesen láttatni kellene az állami hozzájárulás következményeként keletkező (a kiemelt juttatással összhangban szintén kiemelkedő mértékű) közhasznot. Ilyen kimutatással a köztestület nem rendelkezik.

Ami a jelen, szintén nagy összegű közpénzeket felhasználó pályázati kiírást illeti, az ezzel kapcsolatos döntési folyamat szintén átláthatatlan: sem pontszám, sem írásos indoklás nem kíséri a döntést, és ráadásul nem ismert a kurátorok névsora, noha ez hasonló pályázatoknál alapvetően elvárható és más esetekben teljesülő kritérium.

3) AZ MMA SZEREPE A KULTURÁLIS IRÁNYÍTÁSBAN

Halász János kultúráért felelős államtitkár március 6-án adott nyilatkozata szerint: “Mikor arról beszélünk, hogy kulturális rendszerváltozásra volt szükség, akkor annak nem csak a strukturális változások képezik részét, hanem a finanszírozási oldal is, ennek elemét képezi az MMA szerepének erősítése is”. Tekintettel arra, hogy az Akadémia eddigi működése is számtalan aggályt vet fel (saját alapszabályával, illetve az alapvető demokratikus döntési normákkal ellentétes működés – melyet saját tagsága is kifogásolt – valamint az alapszabályában vázolt működési kívánalmak, illetve azok hiánya az Akadémia működésében stb.), amellyel párhuzamosságokat teremtett az önmagában is komplex és működési nehézségekkel terhelt kulturális irányításban. Így jogos az aggodalom, hogy az MMA „szerepének erősítése” tovább növeli az átláthatatlanságot és káoszt eredményez.

A fentiek okán mi, alulírottak támogatjuk a Független Előadó-művészeti Szövetség által kezdeményezett nyílt vitát, és egyben arra kérjük Fekete Györgyöt, hogy a fenti kérdések tisztázása érdekében tegye lehetővé a vita mielőbbi megtartását.

A nyílt bojkottot, melyhez kedd éjfélig (a pályázat leadási határidejéig) várjuk a további csatlakozókat, a Független Előadó-művészeti Szövetség kezdeményezte 68 tagszervezet és egyéni tag részvételével.

Közös érdekünk a kulturális közéletünkben tapasztalható anomáliák tisztázása és feltárása!

Alulírottak:

A Független Előadó-művészeti Szövetség és alábbi tagjai:

 1. Ágens Társulat Közhasznú Egyesület
 2. Andaxínház Színjátszó Egyesület
 3. ARTUS Társulat
 4. Barda Beáta
 5. Bóhocok a Láthatáron
 6. Csáki Judit
 7. Duda Éva Társulat
 8. Dumaszínház
 9. Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete (ESZME)
 10. Fészek Színház
 11. Frenák Pál Társulat
 12. FÜGE Egyesület
 13. Gaál Mariann
 14. Garabonciás Színtársulat
 15. Gergye Krisztián Társulata
 16. GoBe Társulat – Góbi Rita Társulata
 17. Gólem Színház
 18. Harmadik Hang Háza
 19. HODWORKS
 20. Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület
 21. Hólyagcirkusz Társulat
 22. HOPPart Társulat
 23. Jászay Tamás
 24. Juhász Kata Társulata
 25. K2 Színház
 26. Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület
 27. Kántor Kata / Jelenlét Színház
 28. KÁVA Kulturális Műhely
 29. Koltai Tamás
 30. KOMA
 31. Kompánia Színházi Társulat
 32. Kováts Kriszta
 33. Krétakör
 34. Lézerszínház
 35. Lőrinc Katalin
 36. Manna Egyesület
 37. Maladype Színház
 38. MASZK Egyesület
 39. Molnár Ildikó
 40. Műhely Alapítvány
 41. Nagy József
 42. Neptun Brigád
 43. Nézőművészeti Kft.
 44. Nyitott Kör Színházi Nevelési Társulat
 45. Ördögkatlan Fesztivál
 46. PanoDráma
 47. Pataky Klári Társulat
 48. Pintér Béla és Társulata
 49. Proics Lilla
 50. Proton Színház
 51. Regős János József
 52. SÍN Kulturális Központ
 53. Stúdió K Színház
 54. SZA.KUR.A
 55. Szalai Szabó István
 56. Szputnyik Hajózási Társaság
 57. Tánceánia Együttes (ArtMan Egyesület)
 58. Táp Színház
 59. Teatro Surreal Társulat
 60. Természetes Vészek Kollektíva
 61. Trainingspot Társulat
 62. Tünet Együttes
 63. Új Előadóművészeti Alapítvány
 64. Utcaszak
 65. Vági Eszter
 66. Végh Ildikó
 67. Végvári Viktória
 68. Ziránó Színház

További csatlakozók:

 1. „7óra7” portál

  „Revizor” portál

  „Színház” folyóirat

Share This Story

Get our newsletter