kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Itt az SZ.foglalók közleménye SZ.védő Ferenc ügyében

A székházfoglalók közleménye jelzi: leszarják Sz. Ferencéket, viszont szerintük is durva a rendőrségi eljárás elég nyilvánvaló politikai befolyásoltsága.

Advertisement

Tegnap posztoltuk a rendőrségi határozatot, amely megszüntette a Kubatov Gábor Fidesz-Fradi igazgató titkára (Kindlovits Máté) és verőembere (Székházvédő Ferenc) ellen indult nyomozást. A határozat arra a meglepő következtetésre jutott, hogy Székházvédő Ferenc odarendelt pártaktivista viszont ő csak védte a pártházat elfoglaló aktivistákat az életveszélytől.

Advertisement

A Fidesz székházban demonstrálók közleménye az Sz. Ferencék ügyében indult eljárás megszüntetéséről

A Budapesti Rendőrfőkapitányság megszüntette az eljárást, amely során az Alaptörvény negyedik módosítása miatt a Fidesz székházában demonstrálók ellen fellépő ’önkéntesek’ tettének jogszerűségét vizsgálták. A nyomozást megszüntető határozat a Fidesz "aktivistáinak" elmondására épít, a székházban demonstrálók vallomásaiból többet is figyelmen kívül hagy, vagy eltorzít. A szöveg több helyen is teljesen életszerűtlen szituációkban mutatja be az aznap történteket, illetve ellentmondásba kerül saját magával is. Ezért panasszal fogunk élni a nyomozás megszüntetése ellen.

A székházba rendelt, magukat a helyszínen szimpatizánsokként azonosító férfiak tetteinek és tetteik jogi következményeinek politikai jelentőséget nem tulajdonítunk. Sz. Ferencék ellen nem is mi tettük a feljelentést. A BRFK ez ügyben született határozata azonban a nyomozóhatóság olyan mértékű elköteleződéséről tanúskodik, amely megszólalásra és jogi lépésekre késztet bennünket.

A határozatban érvényre jutó szempontok a Fidesz szempontjaival azonosak, ahogyan ez már a bizonyítékok egyoldalú összeválogatásából és ismertetésük módjából bármely olvasó számára kitűnhet, függetlenül attól, hogy milyennek ítéli a magyar jogállamiság állapotát, illetve milyen eszközöket tart megengedhetőnek a jogállam védelmének érdekében.

A Budapesti Rendőrfőkapitányság határozatából kikerekedő történet ugyanis egyáltalán nem tükrözi a Fidesz Székház Dózsa György út felőli bejárata elől elhurcolt tüntetők tapasztalatait. A hatóságok által tanúként idézettek ellentétes vallomásai nincsenek megfelelően súlyozva a határozatban. A BRFK verziója lényegében a Fidesz által összefércelt fedőtörténettel azonos. A székháznál megjelenő biztonsági őrök és fidesz „aktivisták” vallomásának elolvasása nélkül is megállapítható, hogy a rendőrség túlnyomórészt az ő elmondásukra alapozta a határozatot, és kritika nélkül átvett olyan nyilvánvaló képtelenségeket, miszerint a Fidesz “önkéntesei” csak a székházfoglalók testi épségét akarták megóvni a romos állapotban lévő falakról leomló vakolattól. Noha a hatóság összesen tíz tanút hallgatott meg, a határozatot a Fidesz egy személyi titkárának vallomása uralja, míg a hat meghallgatott tüntető közül összesen háromnak a vallomása került a szövegbe, egy-egy bekezdés erejéig.

A határozatból legalább megtudhatjuk, hogy nem a székházban demonstrálók tomboltak és garázdálkodtak olyan fékezhetetlenül, hogy a vakolat omlani kezdett. A határozat szerint ugyanis a székház udvarán tartózkodók életveszélyben voltak, mert az épület környékén omlásveszély állt fenn következésképpen a vakolat és egyéb épületdarabok súlyos vagy életveszélyes sérüléseket okozhattak volna. A Fidesz-alkalmazottak és a párt barátainak vallomásai önmagukban ellentmondásosak azzal kapcsolatban, hogy a székházban tartózkodó “rémült” EP-képviselő a székház védelmére hívta-e a “az önkéntes Fidesz-szimpatizáns aktivistákat”, avagy pusztán a földön ülve tüntetők testi épségéért való aggodalmában riasztotta őket. A határozat végeredményben annak az elbeszélésnek ad hitelt, amely szerint a három tüntetőt a ‘Fidesz aktivisták’ azért emelték meg és vitték fel a lépcsőn kérésük ellenére, mert aggódtak, hogy a hátsó bejáratnál lévő fal rájuk omlik.

Felszólítjuk az ügyben eljáró nyomozó hatóságot, hogy egészítse ki a nyomozást, vagy a jelenleginél erősebb érvekkel támassza alá annak megszüntetését! Ellenkező esetben azt kell feltételeznünk, hogy politikai nyomásra született a lezáró határozat, mely jelenlegi formájában nem más, mint a nyomozó hatóság a Fidesz megrendelésére elkészített összefércelt, koncepciózus, ellentmondásoktól sem mentes fedőtörténete.

Jogi képviselőink szerint a bizonyítékok ismertetése szakmailag hiányos és egyoldalú, továbbá a bizonyítékok értékelése jogilag téves. Éppen ezért szeretnénk az összes hazai jogorvoslati lépést végigjárni, elsőként panasszal fogunk élni a nyomozás megszüntetése ellen. Ha szükséges, Strasbourgig visszük az ügyet, ahol a magyar államnak kell bizonyítani a határozat pártatlanságát. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy ezeket a lépéseket azért szeretnénk megtenni, hogy felhívjuk a figyelmet a határozat elfogultságára, nem pedig Sz. Ferencet és társait szeretnénk bíróság elé vinni.


Az ügyben további részleteket megtudhatnak, szombaton (holnap) 14:00 órakor, a BRFK II. kerületi, Gyorskocsi u. 25 szám alatt található épületénél tartott sajtótájékoztatónkon.

Advertisement
Illustration for article titled Itt az SZ.foglalók közleménye SZ.védő Ferenc ügyében

Ha tetszett a poszt, meg akkor is ha nem, szavazz ránk a Goldenblog internetes blogterrorista ketrecharcban. És lájkojjá' minket a Facebookon.

Share This Story

Get our newsletter