kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Itt a hajléktalanságot büntető törvény

Miután a kormány alkotmánykőbe véste, hogy lehet büntetni a hajléktalanságot, most meg is teszi. Pintér Sándor belügyminiszter jóvoltából itt az Életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértőit és a kunyhóépítést büntető törvény. Éljen a keresztény kormány!

Advertisement

Különösen - rendszeresen végzi

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában életvitelszerű tartózkodásnak tekinthető minden olyan magatartás, amely alapján megállapítható, hogy a kijelölt területen való életvitelszerű tartózkodás a lakó- és tartózkodási hely, valamint egyéb szállásra való visszatérés szándéka nélkül, a kijelölt területen való huzamos tartózkodás érdekében valósul meg, és a kijelölt területen való tartózkodás körülményeiből, vagy a magatartásból arra lehet következtetni, hogy a jellemzően lakóhelyül szolgáló kijelölt területen végzett tevékenységet – így különösen alvás, tisztálkodás, étkezés, öltözködés, állattartás – az elkövető a kijelölt területen rövid időnként visszatérően és rendszeresen végzi.

Share This Story

Get our newsletter