kettő per kettő
kettő per kettő
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

A héten írta meg az Átlátszó Oktatás, hogy Bazsáné Dr. Szabó Marianne egy olyan részben érthetetlen részeket tartalmazó, részben plagizált mondatokból, bekezdésekből álló pályázattal jelentkezett a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium vezetésére, mely jelentős részben megegyezett tavalyi Kölcseys pályázatával. A tavalyi munkáról szintén az ÁO derítette ki, hogy másolt részeket tartalmazott. Fontos még tudni, hogy az igazgatói pályázatok között megdöbbentően elterjedt a plágium: mint tavaly augusztusi cikkünkben részletesen bemutattuk, országszerte adtak be olyan pályázatokat különböző iskolák vezetésére, amelyek jelentős mértékű egyezést mutattak. Bazsáné Vörösmartys pályázata innen, Törökvészes pályázata pedig innen tölthető le. Sajnos tavalyi Kölcseys pályázatát már törölték az internetről, de részletes elemzésünket megtaláljátok itt.

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ki az a Bazsáné Dr. Szabó Marianne?

Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne
Advertisement

Vörösmartys pályázatához mellékelt önéletrajzából a következőket lehet megtudni Bazsánról:

 • eredetileg biológusként és biológiatanárként végzett Debrecenben 1989-ben
 • van intézményvezetői képesítése a BME-ről
 • 1999-ben szerzett PhD fokozatot, szintén Debrecenben
 • az egyetem elvégzése után majdnem húsz évet töltött el a debreceni egyetemen: az (Alkalmazott) Ökológiai Tanszéken volt tudományos segédmunkatárs, tudomány munkatárs, végül adjunktusi kinevezést kapott 2001-ben
 • 2007-ben osztályvezető lett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, az Oktatási, Kutatási és Innovációs Osztályt vezette
 • innen a Vidékfejlesztési Minisztériumba került a Környezetügyért Felelős Államtitkárságra, szakmai tanácsadó beosztással még a kormányváltás előtt
Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

Az Országos Doktori Tanács honlapján megtalálható profilja szerint 2010 óta a Szolnoki Főiskola docense is. A főiskola honlapján is megtalálható mint az Agrár- és Vidékfejlesztési Tanszék munkatársa.

Advertisement

Idén március 15-én egyébként Fazekas Sándor minisztertől vehetett át elismerő oklevelet:

Bazsáné dr. Szabó Marianne szakmai tanácsadónak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkári Titkársága munkatársának,
a közigazgatásban végzett lelkiismeretes munkája, több mint két évtizedes környezeti nevelői, oktatói tevékenysége elismeréseként,

Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

Értelmetlen részek a Törökvészes pályázatban

A rengeteg értelmetlen részletből már kiemeltem néhány példát előző posztomban, most viszont névtelenséget kérő iskolai forrásom küldte el gyűjtését:

 • 8. oldal, 5. mondat: „Ebben a feladatkörömben a szakmai tananyagok koordinálása, kapcsolattartás a pedagógus kollegákkal és a szak oktatásában résztvevő egyéb szereplőkkel."
 • 8. oldal, 6. mondat: „Hivatásomnak vallom egy olyan intézményi szervezet irányítását, amely képes egy jól szakmailag jól együtt működő hálózatot minél gördülékenyebben fenntartani."
 • 8. oldal, 11. mondat: „A kitűzött vezetés céljának olyannak kell lennie, hogy olyan jövő nemzedékét neveljünk, akik képesek a korszerű tudás gyakorlati hasznosítására az élet minden területén."
 • 10. oldal, 2. mondat: „A legfontosabb feladata, mint általános iskola a tanulók az érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően felkészülni a középiskolai, illetve szakiskolai továbbtanulásra, valamint a társadalomba való minél zökkenő mentesebben a beilleszkedésre."
 • 10. oldal, 5. bekezdés, 3. mondat: „Fontos, hogy minden esetben határozott legyen az intézményvezető személy, akikiválóan alkalmasnak kell lennie az iskola vezetésére."
 • 10. oldal, 6. bekezdés, 1. mondat: „Az iskola igazgatónak mindent meg kell tennie, hogy az intézményében dolgozó pedagógusoknak meg kell tanítani tanulóit tanulni és meg kell szerettetni a tudásvágy iránt."
 • 12. oldal, 1. bekezdés, 3. mondat: „Az iskola 55 éves történelmi múltja a hagyományokat tiszteli, a történelmét igyekszik megőrizni."
 • 12. oldal, 1. bekezdés, 14. mondat: „A következő, 2014-2015. tanében Csehországból fogad az iskola tanárokat, diákokat, majd a ennek az iskolának a diákjai utaztak ki."
 • 13. oldal, Személyi feltételek, 2. mondat: „Az iskolavezetőség tagjai a megbízott intézményvezető és munkájukat segítő igazgatóhelyettesek."
 • 13. oldal, Személyi feltételek, 4. mondat: „Minden intézmény működésének rendjét a saját Szerkezeti és Működési Szabályzata (röviden: SZMSZ) határozza meg, melyet majd az iskola honlapján elérhetővé kell tenni (nem találtam meg).
 • 15. oldal, 9. mondat: „Az iskolában a Munkaközösségek az Alsó tagozatban és a Felső tagozatban is különböző tantárgycsoportokban dolgoznak a pedagógusok."
 • 16. oldal, 2. mondat: „Elsődleges feladata a közoktatási intézményeknek a általános alapozó oktatás, nevelés és alapműveltséget megteremtése,…"
 • 16. oldal, 3. mondat: „Budapest II. kerületének egyik legjobb helyen található az iskola épülete."
 • 16. oldal „A mai modern világban a tankerület minden intézményben el kell érni az erős, mindig elérhető Internet kapcsolatot és ezeket a szaktanári órákon való használtatását biztosítani kell, ez napjainkban alapfeltétel a jó pedagógus munkának."
 • 17. oldal, 11. mondat: „A tanulmányi versenyeken, sportversenyeken való eredményes részvételhez ösztönözni tudjuk, hogy előzően a tanulók tudását megméretjük házi versenyeken."
 • 18. oldal, 18. mondat: „A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a tanulókat érintő kérdésekben a jogszabályban meghatározott ügyekben, az iskola szervezeti és működési szabályzat és a házirend elfogadásakor és módosításakor."
 • 19. oldal, Szakmai elképzelések, 2. mondat: „A tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által motivált munkában fejleszteni kell a gyermekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és előmozdítsa érzelemvilágának gazdagodását, felkészítse a tanulót az egész életen át tartó tanulásra."
 • 21. oldal, 3. mondat: „Az általános iskola legfontosabb szakmai kapcsolatait a jövőben az ELTE Német és Angol Nyelvészeti Tanszékével jó viszonyt kell kialakítani a közeljövőben, hiszen ezzel lehetőséget adunk a tanár szakos hallgatók képzéséhez, mint a jövő pedagógusainak helyszínének biztosítására.
 • 21. oldal, 5. mondat: „Testvér városaink iskolai kapcsolatok diák cserének kibővítését is javaslom."
 • 22. oldal, 1. mondat: „A jövőben a „sport területén lett bajnokokkal" még szorosabb Találkozókat, példamutató munkájukkal jobban megismerő tevékenységek szervezést javaslom"
Advertisement

Tárgyi tévedések: saját magát másolta?

Törökvészes forrásaink számos tárgyi tévedést is felfedeztek a pályázatban, például

„A fő feladat a helyi pedagógiai programban megfogalmazottak szerin az intézménynek gondoskodnia kell a tehetséggondozásról (ének –zene tagozat és a nyelvi osztályok) illetve a gimnáziumi tagozat (művészeti képzés, kommunikáció, nyelvi tagozat) oktatásáról."

Advertisement

áll a Törökvészes dokumentumban, azonban forrásaink szerint a Törökvészben soha nem volt ének-zene tagozat és gimnázium sem működik az iskolában. Az iskola bemutatkozása itt olvasható. A probléma oka az lehet, hogy a pályázó egy az egyben átmásolta ezt a részt valahonnan. Ez a bekezdés ugyanis Vörösmartys és Törökvészes pályázatában is megtalálható. A Vörösmarty egyébként valóban rendelkezik mind nyelvi, mind pedig zenei specializációval. Itt van ez a bekezdés kiemelve a két pályázatból, körülötte némi iskolaspecifikus szöveg:

Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne
Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

Forrásaink még több hasonló példát hoztak, például egy ponton pályázó törökellenes optimizmusban kitörve már törökverésől nem csak -vészről ír:

„Szakmai vezetői munkámmal szeretnék hozzájárulni az Budapest II. Kerületi Törökverő Úti Általános Iskola sikereihez."

Advertisement

Hogy lássuk valójában nem csak ténybeli tévedésekről van szó, hanem a pályázó magát másolta, álljon itt még egy példa:

„A tanulócsoportok száma: 18, alsó tagozatos csoportok száma: 8, felső tagozatos csoportok száma: 8. Iskolaotthonos (gurulós) csoportok száma: 8 (alsó tag.) Napközis csoport (5-6. évf.) és tanulószoba (7-8. évf.) működik."

Advertisement

áll a Törökvészes dokumentumban, azonban forrásaink szerint a Törökvészben csak 17 tanulócsoport működik. Valószínűleg az lehet a probléma oka, hogy ezt a részt a pályázó egyszerűen elfelejtette frissíteni, amikor átemelte valamilyen másik dokumentumból, ugyanis Vörösmartys pályázatában is 18=8+8 csoportról beszél. Az alábbi képen a két pályázatból látható ez a rész az iskolaspecifikus kontextussal:

Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne
Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

És a már megszokott plágium

Az érthetetlen részeken és a feltetően önmagát másoló bekezdéseken túl Bazsáné Dr. Szabó Marianne pályázata számos szószerint átemelt részletet tartalmaz különböző dokumentumokból, forrásmegjelölés nélkül. Alább néhány példa azokon túl, amelyeket már előző cikkemben bemutattam.

Advertisement

Az alsó és a felső tagozatok szerepéről szóló rész például egy 2000-ben megjelent dokumentumból származik, amelyet az Oktatási Minisztérium adott ki. Az eredeti dokumentum itt.

Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne

Az egészségnevelésről szóló rész megtalálható például a kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskola egészségnevelési programjában. Az eredeti dokumentum itt.

Advertisement
Illustration for article titled Harmadszorra is beschmittelte ugyanazt B-né Sz. Marianne
Advertisement

Ez a rész az ellenőrzés szerepéről,

„Véleményem szerint elengedhetetlen az iskolák oktatási-nevelési céljainak megvalósításához a korrekt, megtervezett ellenőrzés, amely természetesen nem a hibák keresése kell, hogy legyen. A rosszindulatú, csak a hibákat kereső, kutató ellenőrzésre senkinek nincs szüksége. A pozitív ellenőrzés feltárja a hibákat, amelyek ismerete fontos ahhoz, hogy a későbbiekben jó döntéseket hozhassunk."

Advertisement

megtalálható több más pályázatban is, például a kecskeméti Rákócziban is ezt gondolta egy jelentkező, de ugyanezt írta egy igazgatójelölt a nemesvámosi Petőfiben is tavaly.

A pályázatban megtalálható további plágiumgyanús elemekről itt olvashatsz többet. Tavaly pedig azt is feltártuk, hogy mennyire elterjedt gyakorlat a másolás az igazgatójelöltek között.

Advertisement

UPDATE: Megkeresett minket Bazsáné Dr. Szabó Marianne. A következő álláspont közzétételét kérte:

„Három pályázatot adtam be különböző iskolák igazgató (sic!) posztjára. A pályázatokban (sic!) az önök állításaival szemben a saját szakmai elképzeléseimet, terveimet tartalmazza. A szövegkörnyezetükből kiragadott részletek alkalmasak arra, hogy megtévesszék az olvasókat. Az önök által alátámasztottnak vélt rágalmak nem állják meg a helyüket, ezért megteszem a szükséges jogi lépéseket."

Advertisement

Bővebben itt foglalkozunk Bazsáné reakciójával.

Advertisement

UPDATE2: Bazsáné a NAIH-nál eljárást kezdeményezett a posztunk miatt, aminek során a NAIH megállapította, hogy indokolatlanul tettük közzé Bazsáné "képmását, születési helyét, születési idejének pontos hónapját és napját, magán e-mail címét és magán mobiltelefonszámát", valamint a vezetékes számát, amely "valószínűleg" nem hivatalos elérhetősége Bazsánénak. A NAIH felszólításának eleget tettünk, Bazsánétól ezért elnézést kérünk. A cikkben foglalt összes állításunkat továbbra is fenntartjuk.

Share This Story

Get our newsletter