kettő per kettő
kettő per kettő
This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

Az Átlátszó Oktatás az ÁJK HÖK gyűlésen

Illustration for article titled Az Átlátszó Oktatás az ÁJK HÖK gyűlésen

Az Átlátszó Oktatás fontosnak tartja, hogy növeljük a Hallgatói Önkormányzatok átláthatóságát, ezért vettünk részt az ELTE ÁJK HÖK küldöttgyűlésén. A következőkben a legérdekesebb történésekről számolnék be.

Advertisement

A gyűlés a szokásosnál több hallgatót vonzott, feltehetően a tisztségviselők megválasztása az oka ennek. Az ülés kezdetén Giró-Szász Áron szóbeli kérdést intézett az Ellenőrző Bizottsághoz (EB), hogy miért nem végezték el az Alapszabály szerinti teljes ellenőrzést. Az EB egyik tagja válaszolt, miszerint ez csak jogosultság, és nem tartották indokoltnak.

Üdvözöljük azt a jelenséget, hogy a transzparencia szó minden jelölt beszédében elhangzott, van ahol erre épült rá a program. Egyesek azonban továbbra is az átláthatóság feleslegességét hangoztatják, főleg a hallgatók részéről tapasztalható érdektelenségre hivatkozva.

Advertisement

Az elnökjelöltek összecsapásának egyetlen részletét emelnénk ki. Bubla Áron, semmilyen kivetnivalót nem talált abban, hogy olyan képviselőjelöltek mellé állt, akik a mandátumszerzés után kezdték meg az idei féléves ERASMUS programjukat.

Az Oktatási ügyekért felelős alelnök posztra pályázók programjaiból kiemelkedően érdekesnek és üdvözlendőnek tartom Tóth Péter azon gondolatát, hogy szorgalmazni kéne, hogy a tételes jogi tárgyak számonkérése során a gyakorlatnak kéne előtérbe kerülnie. Ez röviden annyit jelentene, hogy a vizsgákon a jogszabályokat használhatnák a hallgatók, és jogeseteket kéne megoldaniuk. Úgy vélem, a XXI. században ez nem egy ördögtől való ötlet.

Advertisement

A Politológus ügyekért felelős alelnök jelöltek vitáján (ez azt jelenti, hogy a jelöltek távollétében a küldöttek vitatják meg a személyeket) elhangzott, hogy Bubla Áron (akkor már újdonsült elnökként) kizárólag Tóth Rékával hajlandó együttműködni.

A további eredmények

Elnök: Bubla Áron
Oktatási ügyekért felelős alelnök: Eperjesi Zsolt
Gazdasági ügyekért felelős alelnök: Gerencsér Csaba

Advertisement

Szociális ügyekért felelős alelnök: Nyitrai Tibor

Politológus ügyekért felelős alelnök: Tóth Réka

Külügyekért felelős alelnök: Fekete Máté
Sportügyekért felelős alelnök: Pálffy László
Kulturális ügyekért felelős alelnök: Vári Zsolt
Kommunikációs ügyekért felelős alelnök: Bán Olivér
Jurátus főszerkesztője: Németh Márton
Rendezvényekért felelős alelnök nem lett megválasztva, mert a szavazás eredménytelen volt.

Share This Story

Get our newsletter