kettő per kettő
kettő per kettő

Sablonválaszt javasol a HÖOK a hallgatói önkormányzatokhoz érkező közérdekű adatigénylésekre. Nem meglepő: arról szól, hogy miért NE adják ki az adatokat.

Az utóbbi időben sok közérdekű adatigénylés érkezett a HÖK-ökkel kapcsolatban, volt amiben a hökösök jutalmát kérdezték, de rákérdeztünk az ELTE BTK HÖK szerződéseire, meg a szegedi ügyekre is. Valószínűleg ezt a sok visszaélésszerű adatigénylést elégelte meg a HÖOK, az egyetemi HÖK-ök ernyőszervezete, és segít ahogy tud: érveket javasol, hogy mivel utasítsa el a hallgatói képviselet a közérdekű adatigénylést, csak sajnos hibásan.

Advertisement
Advertisement
Illustration for article titled A közérdekű adatigénylések elutasítására bátorít a HÖOK

Tisztelt Újságíró Úr!

A kérésével kapcsolatban tájékoztatni kívánom, hogy az XYZ intézmény Hallgatói Önkormányzata az XYZ egyetem/főiskola szervezeti egységeként működik, nem önálló jogi személy, gazdálkodása az egyetem szabályai szerint történik. Mindezekből kifolyólag az Ön által megfogalmazott kérdésekre a választ az XYZ egyetem/főiskola rektori vezetése jogosult kiadni.

Kérem közlésem szíves tudomásulvételét!
Tisztelettel:
XYZ HÖK elnök

Advertisement

Így hangzik a sablon, a HÖOK tehát arra az esetre készül, ha véletlenül közérdekű adatigénylés érkezne az önkormányzathoz. Ez az elutasító sablonlevélben arra buzdítja a HÖK-ösöket, hogy mutogassanak az egyetemre. Azzal érvel az elutasító sablon, hogy a HÖK-ök az egyetemek szervezeti egységeként működnek, nem önálló jogi személyek, ezért az adatokat az egyetem vezetésétől kell kérni.

A jogi személyiség hiányára való hivatkozás jól hangzik, de nincs sok alapja. Az Infotörvény szerint:

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Advertisement

Szóval ez az érv kilőve, a jogi személyiség hiánya ex lege nem akadálya egy közérdekű adatigénylés teljesítésének. Érvel azzal is a HÖOK, hogy a hallgatói önkormányzat az egyetem szervezeti egysége. Nos, nézzük az előbbi definíciót: "önállóan, vagy másokkal együtt" kezeli az adatkezelő az adatokat, tehát ez sem akadály.

Jó tanács: érdemes a közérdekű adatigénylést elküldeni a HÖK-nek is ÉS az egyetemnek is. Ilyenkor ketten dolgoznak rajta és így biztosabb a dolog, ráadásul egy egyetem nem engedheti meg magának, hogy ne foglalkozzon egy közérdekű adatigényléssel.

Advertisement

Ha valamelyikük nem teljesíti az adatigénylést, akkor nekik kel megindokolniuk, hogy miért nem. Ez egy elég kényelmes megoldás az Infotörvényben, nem az adatigénylőnek kell indokolnia, hogy miért kell kiadnia egy szervnek egy adatot (vagy miért neki kell), hanem a szervnek kell megindokolnia, ha nem akarja kiadni.

A HÖOK-osok úgy tekintenek magukra, hogy ők még gyerekek, majd az egyetem vigyáz rájuk, "mi még nem vagyunk jogi személyek". Pedig: de, felnőttek vagytok.

Advertisement

Amúgy úgy hallottuk, hogy egy HÖOK elnökségi állásfoglalásról van szó. Miért nincs ez kint a honlapjukon?

Kövessetek minket Facebookon és Twitteren!

Share This Story

Get our newsletter