Az emberek embere ,,május hó" 3-án közleményben mondott le dr. univ címéről. Közleményében a rossz helyesírástól a szar másra kenéséig minden benne van amiért utáltuk/kinevettük ezt a komcsi tolvajt.

Első mondat rohadt hosszú, elütést és stilisztikai hibát is tartalmaz. Schmitt nem követett el etikai vétsget, amikor lopott, ellenkezőleg, a TF volt etikátlan!

A Semmelweis Egyetem rektorához 2012. április 12-n benyújtott felülvizsgálati kérelmemre, valamint a Fővárosi Törvényszék korábbi határozata alapján felállított Jogorvoslati Bizottság által hozott jogerős, a Szenátus korábbi döntését felülíró határozat velem szemben etikai vétséget nem állapított meg; éppen ellenkezőleg: a Magyar Testnevelési Egyetemnek a doktori fokozat adományozására vonatkozó gyakorlatát és eljárását minősítette jogszabályba ütközőnek, továbbá etikailag kifogásolhatónak, ahogy az értekezést hivatalos eljárásra bocsátotta.

Schmitt becsülete ,,helyre állt". A kifejezés értelmezhetetlen, viszont egy szó! Az egyetem a hibás.

Ezen határozat alapján a becsületem helyre állt, a felülvizsgálati kérelmem eredményre vezetett.A határozat megismerése után, tekintettel annak tartalmára, a tisztesség úgy kívánta, hogy egy akkor hibás egyetemi gyakorlat és eljárás alapján nekem ítélt kisdoktori címem használatáról az alábbi nyilatkozattal lemondjak

Ő sem magyar idézőjeleket használ, viszont természetesen nem ő lopott, hanem az egyetem folytatott törvénybe ütköző gyakorlatot.

"Tisztelt Jogorvoslati Bizottság!A tisztelt Jogorvoslati Bizottságnak a mai napon hozott I. sz. határozatára való tekintettel, amelyben a Magyar Testnevelési Egyetemnek a doktori (doctor universitatis) fokozat adományázására vonatkozó, nem jogszabályszerű gyakorlatát állapította meg, ezennel a doktor univ. cím használatáról lemondok azzal, hogy ezen törvénybe ütköző eljárásról nem volt tudomásom, a dolgozatomat jóhiszeműen, az akkori elvárásoknak megfelelően készítettem el és nyújtottam be.Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.Budapest, 2013. május hó 3.

Schmitt Pál"

Szerencsére a bizottság tudomásul vette, végre értünk munkálkodhat Pál. A nemzet hálás.

A lemondó nyilatkozatot a Jogorvoslati Bizottság tudomásul vette, annak tartalmát nem vitatta.
Tekintettel arra, hogy a jogerős határozattal az ügy lezárult, őszintén remélem, hogy folytathatom munkámat a magyarság és az Olimpiai Mozgalom szolgálatában.