Az már kiderült, hogy a kormány leszarja az egyetemi autonómiát (ld. Kecskemét és Debrecen), de mit gondol a szakma?

Advertisement

Május 13-án az ELTE-n kiderül: a ,,jobber" (korábbi PBK-vezér és Orbán-kormány államtitkár) Náray-Szabó Gábor akadémikus vitapartnere a ,,libsi" (OHA-tag) Deák Dániel. Moderál Fábri György rektorhelyettes.

MEGHÍVÓ

Vita az egyetemi autonómiáról

Résztvevők: Náray-Szabó Gábor (ELTE), Deák Dániel (BCE)

Moderál: Fábri György (ELTE)

Időpont: 2013. május 13. (hétfő) 17 - 19 óra

Helyszín: ELTE Tanári Klub (Budapest, V. Szerb u. 21-23.)

A vita résztvevői komolyan foglalkoznak az egyetemi intézményirányítás és autonómia kérdésével, de a tárgyhoz egymástól különböző irányokból közelítenek (egyikük a Professzorok Batthyány Körében tevékeny, másikuk az Oktatói Hálózatban). Megkísérelték az eltérő nézőpontok összeegyeztetését egy közös dolgozatban, ami azonban egyelőre nem sikerült. Megállapodtak viszont abban, hogy a téma feldolgozását kollegiális vita keretében a nyilvánosság előtt folytatják.

Irodalom:

Lányi András, Lovas Rezső, Náray-Szabó Gábor, Pákozdi Imre, Tézisek a felsőoktatásról, Élet és Irodalom, LI. évfolyam 31. szám, 2007. augusztus 3. (http://www.es.hu/print.php?nid=…)

Deák Dániel, Miért van szükség egyetemi autonómiára? Szuverén, 2013. február 1. (http://www.szuveren.hu/print/tarsadal…)

Hosszabb tanulmányok (beszerezhetők a "ddeak53@me.com" címen):
- Náray-Szabó Gábor, Felsőoktatás és autonómia (kézirat, 2013.)
- Deák Dániel, Autonómia és egyetem (kézirat, 2013.)