Végre mindenki meglátogathatja a Közigazgatási és Igazságügyi minisztérium új, gyerekeknek szóló weboldalát, a Jogos a kérdést, amely a gyermekbarát igazságszolgáltatás célkitűzés megvalósításaként jött létre. Az oldalon olyan magvas igazsásokat tudhatunk be, mint hogy a ,,jogszabályok minden emberre egyformán érvényesek" vagy hogy a bírák olyanok, mint a tanárnő, mert ők ismerik a szabályokat. Az oldal narrátora Kimi, aki minden kérdésre tudja a választ. Rögtön a ,,GYEREKNAP KIMIVEL!!!" alatt pedig:

,,A gyermekek fegyveres összeütközésbe történő bevonásáról szóló egyezmény

A gyermekek fegyveres összeütközésbe történő bevonásáról szóló egyezményhez fűzött jegyzőkönyv előírásaihoz Magyarország a 2009.évi CLX. törvénnyel csatlakozott.

Ennek főbb rendelkezései többek között található, hogy a csatlakozó államok biztosítják, hogy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek nem toborozhatóak kötelezően fegyveres erőikbe. Emellett mindent megtesznek annak érdekében, hogy fegyveres erőik tizennyolcadik életévüket be nem töltött tagjai ne vegyenek közvetlenül részt ellenségeskedésekben.

A gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló egyezményhez fűzött jegyzőkönyv előírásaihoz Magyarország a 2009.évi CLXI. törvénnyel csatlakozott.

Ennek megfelelően a magyar kormány megtiltja a gyermekek eladását, a gyermekprostitúciót és a gyermekpornográfiát. Vállalja, hogy ezekre a cselekményekre és tevékenységekre teljes mértékben kiterjed büntetőjoga és a lehető legsúlyosabb büntetéseket szabja ki az elkövetőkre."